Cesiune parti sociale

Iti oferim cele mai bune servicii

Daca ati hotarat sa vindeti societatea comerciala, sau parti sociale (ori actiuni, in cazul societatii pe actiuni) din aceasta, atunci mentiunea pe care trebuie sa o inregistrati la Oficiul Registrului Comertului este cea privind cesiunea (de parti sociale, respectiv de actiuni, dupa caz).

La demararea procedurii sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/ asociatilor, si de copii ale actelor societatii comerciale.

Acte necesare cesiune firma/ cesiune parti sociale sau actiuni:

In urma unor modificari legislative recente, cesiunea unei societati comerciale se realizeaza printr-o singura etapa, ce presupune, ca timp, 3-5 zile lucratoare din momentul semnarii.

In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori.

Tarif cesiune parti sociale: 700 RON

Contact

  • Aleea Priporului, nr. 15-19, scara B, ap. 01B, sector 1, Bucuresti
  • + 40 770 338 538
  • contact@consultanta-onrc.ro
X